വട്ടിയൂർക്കാവ്

ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം വടക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗത്താണ് വട്ടിയൂർകാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന

വട്ടിയൂർക്കാവ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെ ഭാഗമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

സ്ഥാനംതിരുത്തുക

ജനസംഖ്യതിരുത്തുക

ഗതാഗതംതിരുത്തുക

പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾതിരുത്തുക

പ്രധാന റോഡുകൾതിരുത്തുക

വട്ടിയൂർക്കാവ്-പേരൂർക്കട, വട്ടിയൂർക്കാവ് -കുണ്ടമൻകടവ്, വട്ടിയൂർക്കാവ് -കുലശേഖരം വട്ടിയൂർക്കാവ് -പുളിയറക്കോണം വട്ടിയൂർക്കാവ് -കാച്ചാണി -നെടുമങ്ങാട് വട്ടിയൂർക്കാവ് -ശാസ്തമംഗലം

വിദ്യാഭ്യാസംതിരുത്തുക

ഭരണംതിരുത്തുക

പ്രധാന വ്യക്തികൾതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വട്ടിയൂർക്കാവ്&oldid=3261539" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്