വട്ടിയൂർക്കാവ്

ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം വടക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗത്താണ് വട്ടിയൂർകാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന

വട്ടിയൂർക്കാവ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെ ഭാഗമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്.

അതിരുകൾ തിരുത്തുക

സ്ഥാനം തിരുത്തുക

ജനസംഖ്യ തിരുത്തുക

ഗതാഗതം തിരുത്തുക

പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ തിരുത്തുക

പ്രധാന റോഡുകൾ തിരുത്തുക

വട്ടിയൂർക്കാവ്-പേരൂർക്കട, വട്ടിയൂർക്കാവ് -കുണ്ടമൻകടവ്, വട്ടിയൂർക്കാവ് -കുലശേഖരം വട്ടിയൂർക്കാവ് -പുളിയറക്കോണം വട്ടിയൂർക്കാവ് -കാച്ചാണി -നെടുമങ്ങാട് വട്ടിയൂർക്കാവ് -ശാസ്തമംഗലം

വിദ്യാഭ്യാസം തിരുത്തുക

ഭരണം തിരുത്തുക

പ്രധാന വ്യക്തികൾ തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വട്ടിയൂർക്കാവ്&oldid=3261539" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്