വട്ടശ്ശേരിൽ ദിവന്നാസിയോസ് ഗീവർഗീസ്

ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ വിശുദ്ധനും മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്തയും

വട്ടശ്ശേരിൽ തിരുമേനി (31 ഒക്ടോബർ 1858 - 23 ഫെബ്രുവരി 1934) എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വട്ടശ്ശേരിൽ ഈവർഗീസ് മാർ ദിവന്നാസിയോസ് മലങ്കര സഭയുടെ ബിഷപ്പും 15-ാമത് മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്തയും മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ സ്ഥാപകനുമായിരുന്നു. 2003-ൽ സഭ മാർ ദിവന്നാസിയോസിനെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 'മലങ്കര സഭയുടെ മഹത്തായ ലുമിനറി' (മലയാളം: മലങ്കര സഭ ഭാസുരൻ) എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്, സഭയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകളെ മാനിച്ച് സഭ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ പദവി. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തെ പരിശുദ്ധ സിംഹാസനം മുടക്കി