പല ത്രികോണമിതീയ സിദ്ധാന്തങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ച കാശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു 10-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വടേശ്വരൻ (वटेश्वर)[1][2](ജനനം 880, പഞ്ചാബിലെ അനന്തപുരത്ത്). അദ്ദേഹം ക്രി.വ. 904-ൽ രചിച്ച വടേശ്വര സിദ്ധാന്തം[3] എന്ന കൃതി ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലെയും പ്രായോഗിക ഗണിതത്തിലെയും ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ്.

പിതാവ്: മഹാതീർഥഭട്ടൻ

കൃതി: വടേശ്വര സിദ്ധാന്തം.

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. R.N. Rai, Karanasara of Vatesvara, Indian National Science Academy (1970), vol. 6, n. I, p. 34 Archived 2015-06-09 at the Wayback Machine.
  2. Vaṭeśvara, Vaṭeśvara-siddhānta and Gola of Vaṭeśvara: English translation and commentary, National Commission for the Compilation of History of Sciences in India (1985), p. xxvii
  3. Kim Plofker, Mathematics in India, Princeton University Press (2009), p. 326
  • K. V. Sarma (1997), "Vatesvara", Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures edited by Helaine Selin, Springer, ISBN 978-0-7923-4066-9</ref>
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വടേശ്വരൻ&oldid=3703492" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്