കൽക്കരി പോലുള്ള ഖനിജങ്ങൾ വലിയ പാളികളായി മുറിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയാണിത്. പിന്നിട് ഇതു കൺവെയർ ബെൽറ്റോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റും.

Longwall mining
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലോങ്ങ്‌വാൾ_ഖനനം&oldid=3011143" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്