ലൂച്ചസ് കോർണേലിയുസ് സുള്ള

ഒരു റോമൻ സൈനിക മേധാവിയും രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായിരുന്നു ലൂച്ചസ് കോർണേലിയുസ് സുള്ള (Lucius Cornelius Sulla) (138 ബി സി – 78 ബി സി), (സുള്ള എന്ന് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നു). രണ്ട് പ്രാവശ്യം കോൺസലായിട്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കാലം ഡിക്റ്റേറ്റർ (magistratus extraordinarius) പദവിയിലുമിരുന്നിട്ടുണ്ട്. റോമൻ റിപ്പബ്ലിക്കിലെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളായിരുന്ന ഒപ്റ്റിമേറ്റുകളും, പോപ്പുലാരികളും തമ്മിലുള്ള അധികാര വടംവലി അതിന്റെ മൂർദ്ധന്യാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന കാലത്താണ് സുള്ള ഡിക്റ്റേറ്ററായി സ്ഥാനമേറിയത്.[1]

Lucius Cornelius Sulla
ലൂച്ചസ് കോർണേലിയുസ് സുള്ള

Bust of Sulla in the Munich Glyptothek


ഔദ്യോഗിക കാലം
82 or 81 BC – 81 BC
മുൻ‌ഗാമി Gaius Servilius Geminus in 202 BC
പിൻ‌ഗാമി Gaius Julius Caesar in 49 BC

In office
88 BC – 88 BC
മുൻ‌ഗാമി Gnaeus Pompeius Strabo and Lucius Porcius Cato
പിൻ‌ഗാമി Lucius Cornelius Cinna and Gnaeus Octavius

In office
80 BC – 80 BC
മുൻ‌ഗാമി Gnaeus Cornelius Dolabella and Marcus Tullius Decula
പിൻ‌ഗാമി Appius Claudius Pulcher and Publius Servilius Vatia

ജനനം ca. 138 BC
Rome, Roman Republic
മരണം 78 BC (aged ca. 60)
Puteoli, Roman Republic
രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി Optimate
ജീവിത പങ്കാളി first wife Julia Caesaris, second wife Aelia, third wife Cloelia, fourth wife Caecilia Metella, fifth wife Valeria
മക്കൾ Pompeia, Lucius Cornelius Sulla, Cornelia, Faustus Cornelius Sulla, Cornelia Fausta, Cornelia Postuma
മതം Roman polytheism

അവലംബംതിരുത്തുക