തുമ്പികൾ പോലെയുള്ള ചില പ്രാണികളുടെ ചിറകിൽ കാണുന്ന കട്ടി കൂടിയതും മിക്കവാറും വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ളതുമായ ഒരുകൂട്ടം സെല്ലുകളാണ് റ്റെറോസ്റ്റിഗ്മ (pterostigma). Raphidioptera, ഹൈമനോപ്റ്റെറ, Megaloptera തുടങ്ങിയ നിലകളിലുള്ള പ്രാണികളിലും ഇവ കാണപ്പെടുന്നു.[1]

ഒരു കല്ലൻതുമ്പിയുടെ റ്റെറോസ്റ്റിഗ്മ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ചിറക്
കുങ്കുമച്ചിറകൻ തുമ്പിയുടെ റ്റെറോസ്റ്റിഗ്മ

ഭാരം കൂടിയ ഈ ഭാഗം പ്രാണികളെ തെന്നിപ്പറക്കാനും വേഗതയാർജ്ജിക്കാനും സ്ഥിരത നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്നു.[2]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. "Definition of Pterostigma". Amateur Entomologists' Society. Retrieved 20 September 2010.
  2. Norberg, R. Åke. "The pterostigma of insect wings an inertial regulator of wing pitch". Journal of Comparative Physiology A. 81 (1): 9–22. doi:10.1007/BF00693547.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=റ്റെറോസ്റ്റിഗ്മ&oldid=2925066" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്