റോ റോ റോ യുവർ ബോട്ട്

താരാട്ടുപാട്ട്

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു താരാട്ടുപാട്ടും നഴ്സറിപ്പാട്ടുമാണ് റോ റോ റോ യുവർ ബോട്ട് (ഇംഗ്ലീഷ്: Row Row Row Your Boat).

വരികൾതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം

Row, row, row your boat,
Gently down the stream.
Merrily, merrily, merrily, merrily,
Life is but a dream.

റോ റോ റോ യുവർ ബോട്ട്,
ജെൻ്റ്ലി ഡൗൺ ദ സ്ട്രീം.
മെറിലി മെറിലി മെറിലി മെറിലി,
ലൈഫ് ഈസ് ബറ്റ് എ ഡ്രീം.

സാധാരണ പാടുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നാലുപാട്ടുകാർ ചേർന്ന് വരികൾ ഓവർലാപ് ചെയ്ത് പാടുന്ന ശൈലിയും ഈ ഗാനത്തിൽ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. ഓരോ പാട്ടുകാരും പാടിത്തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമായ താളവട്ടങ്ങൾ താഴത്തെ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒന്നാമൻ രണ്ടാമൻ മൂന്നാമൻ നാലാമൻ
റോ റോ റോ യുവർ ബോട്ട്,
ജെൻ്റ്ലി ഡൗൺ ദ സ്ട്രീം. റോ റോ റോ യുവർ ബോട്ട്,
മെറിലി മെറിലി മെറിലി മെറിലി, ജെൻ്റ്ലി ഡൗൺ ദ സ്ട്രീം. റോ റോ റോ യുവർ ബോട്ട്,
ലൈഫ് ഈസ് ബറ്റ് എ ഡ്രീം. മെറിലി മെറിലി മെറിലി മെറിലി, ജെൻ്റ്ലി ഡൗൺ ദ സ്ട്രീം. റോ റോ റോ യുവർ ബോട്ട്,
ലൈഫ് ഈസ് ബറ്റ് എ ഡ്രീം. മെറിലി മെറിലി മെറിലി മെറിലി, ജെൻ്റ്ലി ഡൗൺ ദ സ്ട്രീം.
ലൈഫ് ഈസ് ബറ്റ് എ ഡ്രീം. മെറിലി മെറിലി മെറിലി മെറിലി,
ലൈഫ് ഈസ് ബറ്റ് എ ഡ്രീം.

ചരിത്രംതിരുത്തുക

അമേരിക്കൻ മിൻസ്ട്രെൽ പ്രദർശനങ്ങളിൽനിന്നാണ് ഈ ഗാനം ഉടലെടുത്തതെന്നാണ് സാമാന്യാഭിപ്രായം. 1852-ലാണ് ഗാനം ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് പാടുന്ന പോലെയുള്ള വരികളായിരുന്നു അതിലുള്ളതെങ്കിലും സംഗീതം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. രണ്ടുവർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതേ വരികളുപയോഗിച്ചുതന്നെ മറ്റൊരു സംഗീതത്തിൽ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സംഗീതത്തിൽ ആദ്യമായി ഈ ഗാനം റെക്കോഡ് ചെയ്തത് 1881-ലാണ്. എലിഫലെറ്റ് ഒറാം ലൈറ്റ് ആണ് ഈ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായി അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഈ സംഗീതത്തിൻ്റെ സ്രഷ്ടാവാണോ അതോ അദ്ദേഹം ഇത് കടം കൊണ്ടതാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ല.[1]

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

  1. Studwell, S. M. (1997). The Americana Song Reader. New York: Haworth Press. p. 82. ISBN 0-7890-0150-0.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=റോ_റോ_റോ_യുവർ_ബോട്ട്&oldid=3142899" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്