പ്രശസ്ത ഉദ്യാനവൈജ്ഞാനികനും ബ്രിട്ടീഷ് പീയറുമായിരുന്നു റോബർട്ട് ജെയിംസ് പെട്രേ (3 ജൂൺ 1713 - 2 ജൂലൈ 1742), 8-ാമത്തെ ബാരോൺ പെട്രേയും ബ്രിട്ടനിലെ ഏഴാമത്തെ ബാരോൺ പെട്രേയും ആയ റോബർട്ട് പെട്രേ (1689-1713)യുടെ പുത്രനുമായ[1]ഇദ്ദേഹം പെട്രീയ എന്ന സസ്യജനുസ്സിനു പേർ നല്കിയതിൻറെ പേരിൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു.

പെട്രീയ വോളുബിലിസ്

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. Wood, Robert G. E. "Petre family". Oxford Dictionary of National Biography (online ed.). Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/74980. (Subscription or UK public library membership required.)

ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി തിരുത്തുക

  • Elizabeth P. McLean, “A Preliminary Report on the 18th Century Herbarium of Robert James, Eighth Baron Petre,” Bartonia, no. 50 (1984), p. 36–39.
  • Alfred E. Schuyler, and Ann Newbold, “Vascular Plants in Lord Petre’s Herbarium Collected by John Bartram,” Bartonia, no. 53 (1987), p. 41–43.
  • William R. Buck and Elizabeth P. McLean, “‘Mosses’ in Lord Petre’s Herbarium Collected by John Bartram,” Bartonia, no. 51 (1985), p. 17–33.
Peerage of England
മുൻഗാമി Baron Petre
1713–1742
പിൻഗാമി