റൊസാരിയോ കാസ്റ്റെല്ലാനോസ്

റൊസാരിയോ കാസ്റ്റെല്ലാനോസ് ഫിഗ്വേറോവ (സ്പാനിഷ് ഉച്ചാരണം: [roˈsaɾjo kasteˈʝanos]; ജീവിതകാലം:  25 മെയ് 1925 – 7 ആഗസ്റ്റ് 1974) ഒരു മെക്സിക്കൻ കവയിത്രിയും ഗ്രന്ഥകാരിയുമായിരുന്നു. 

Rosario Castellanos
Born25 May 1925
Mexico City, Mexico
Died7 ഓഗസ്റ്റ് 1974(1974-08-07) (പ്രായം 49)
Tel Aviv, Israel
OccupationPoet and author
LanguageSpanish
NationalityMexican
EducationNational Autonomous University of Mexico
Literary movementGeneration of 1950
Tombstone of Rosario Castellanos

തെരഞ്ഞെടുത്ത കൃതികൾതിരുത്തുക

 • Balún-Canán Fondo de Cultura Economica, 1957; 2007, ISBN 9789681683030
 • Poemas (1953–1955), Colección Metáfora, 1957
 • Ciudad Real: Cuentos, 1960; Penguin Random House Grupo Editorial México, 2007, ISBN 9786071108654
 • Oficio de tinieblas 1962; 2013, Grupo Planeta – México, ISBN 978-607-07-1659-1
 • Álbum de familia (1971)
 • Poesía no eres tú; Obra poética: 1948–1971 1972; Fondo de Cultura Economica, 2004, ISBN 9789681671174
 • Mujer que sabe latín . . . 1973; Fondo de Cultura Economica, 2003, ISBN 9789681671167
 • El eterno femenino: Farsa 1973; Fondo de Cultura Economica, 2012, ISBN 9786071610829
 • Bella dama sin piedad y otros poemas, Fondo de Cultura Económica, 1984, ISBN 9789681617332
 • Los convidados de agosto. Ediciones Era. 1964. ISBN 978-968-411-203-2.
 • Declaración de fe Penguin Random House Grupo Editorial México, 2012, ISBN 9786071119339
 • La muerte del tigre SEP, 198?
 • Cartas a Ricardo (1994)
 • Rito de iniciación 1996; 2012, Penguin Random House Grupo Editorial México, ISBN 978-607-11-1935-3
 • Sobre cultura femenina. Fondo de Cultura Económica. 2005. ISBN 978-968-16-7465-6.