ചെസ്സിലെ ഒരു പ്രാരംഭനീക്കമാണ് റെറ്റി ഓപ്പണിങ്ങ്(Réti Opening). ഇതിന്റെ പ്രാരംഭനീക്കങ്ങൾ താഴെപ്പറയും പ്രകാരമാണ്.

Réti Opening
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 black തേര്
b8 black കുതിര
c8 black ആന
d8 black രാജ്ഞി
e8 black രാജാവ്
f8 black ആന
g8 black കുതിര
h8 black തേര്
a7 black കാലാൾ
b7 black കാലാൾ
c7 black കാലാൾ
e7 black കാലാൾ
f7 black കാലാൾ
g7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
d5 black കാലാൾ
c4 white കാലാൾ
f3 white കുതിര
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
d2 white കാലാൾ
e2 white കാലാൾ
f2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
b1 white കുതിര
c1 white ആന
d1 white രാജ്ഞി
e1 white രാജാവ്
f1 white ആന
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
നീക്കങ്ങൾ 1.Nf3 d5 2.c4
ECO A04–A09
ഉത്ഭവം Réti–Rubinstein, Carlsbad, 1923
Named after Richard Réti
Parent Flank opening
Synonym(s) Réti System
Réti–Zukertort Opening
Chessgames.com opening explorer
1. Nf3 d5
2. c4

പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ കുതിരയെ f3ലേയ്ക്കു നീക്കി കളിതുടങ്ങുന്നു.തുടർന്ന് മറുപടിയായി d5ലേയ്ക്ക് കറുത്ത കാലാളും നീക്കുന്നു. പിന്നീട് c4ൽ വെളുത്ത കാലാൾ സ്ഥാനമുറപ്പിയ്ക്കുന്നു.[1]

ചെസ്സിലെ ഈ പ്രാരംഭനീക്കത്തിന് ഈ പേര് ലഭിക്കാൻ കാരണം ചെക്കോസ്ലോവാക്യൻ കളിക്കാരനായ റിച്ചാർഡ് റെറ്റിയിൽ (28 മേയ് 1889– 6 ജൂൺ 1929) നിന്നാണ്.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Schiller, Eric (1988). How to Play the Réti. Coraopolis, Pennsylvania: Chess Enterprises, Inc. ISBN 978-0-931462-78-8.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=റെറ്റി_ഓപ്പണിംഗ്&oldid=1882250" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്