1483 മുതൽ 85 വരെ രണ്ടുവർഷക്കാലം ഇംഗ്ലണ്ട് ഭരിച്ച രാജാവായിരുന്നു റിച്ചാർഡ് മൂന്നാമൻ(1452 – 1485).1485ൽ ബോസ്വർത്ത് യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു.യോർക്ക് കുടുംബത്തിലെയും പ്ലന്റാജിനറ്റ് വംശത്തിലെയും അവസാന രാജാവായിരുന്നു.വില്യം ഷെയ്ക്സ്പിയർ റിച്ചാർഡ് മൂന്നാമന്റെ ജീവിതത്തെ ഉപജീവിച്ച് റിച്ചാർഡ് III എന്നൊരു നാടകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

Richard III
The earliest surviving portrait of Richard (c. 1520, after a lost original), formerly belonging to the Paston family
(Society of Antiquaries, London)
King of England (more...)
ഭരണകാലം 26 June 1483 – 22 August 1485
കിരീടധാരണം 6 July 1483
മുൻഗാമി Edward V
പിൻഗാമി Henry VII
Consort Anne Neville
മക്കൾ
രാജവംശം House of York
പിതാവ് Richard Plantagenet, Duke of York
മാതാവ് Cecily Neville, Duchess of York
ഒപ്പ്
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=റിച്ചാർഡ്_മൂന്നാമൻ&oldid=2818166" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്