രൂപമതി

കവയിത്രിയും, മാൽവയിലെ സുൽത്താൻ ബാസ് ബഹാദൂറിന്റെ ഭാര്യയും

കവയിത്രിയും, മാൽവയിലെ സുൽത്താൻ ബാസ് ബഹാദൂറിന്റെ ഭാര്യയുമായിരുന്നു റാണി രൂപമതി. സുൽത്താനും രൂപമതിയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന മാൽവയിലെ നാടോടിക്കഥകളിൽ രൂപമതിയുടെ സവിശേഷതകൾ പ്രധാനമാണ്. രൂപമതിയുടെ സൗന്ദര്യം മാണ്ഡുവിനെ കീഴടക്കാൻ അദാം ഖാനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അദാം ഖാൻ കോട്ടയിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ബസ് ബഹദൂർ തന്റെ ചെറിയ ശക്തിയോടെ അദ്ദേഹത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടി പരാജയപ്പെട്ടു. രൂപമതി സ്വയം വിഷം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ സംഗീതം, കവിത, പ്രണയം, യുദ്ധം, മരണം എന്നിവയിൽ മുഴുകിയ അത്ഭുത പ്രണയകഥ അവസാനിക്കുന്നു. ഈ പ്രണയം ചിലർ ഒരു ഇതിഹാസമായി കണക്കാക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ ഇത് യഥാർത്ഥമാണെന്ന് കരുതുന്നു.

Roopmati
Roopmati with Baz Bahadur, Sultan of Malwa.

അവലംബംതിരുത്തുക

ഗ്രന്ഥസൂചികതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=രൂപമതി&oldid=3519291" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്