രാസസംയുക്തങ്ങൾക്ക് പേരിടുന്നതിന് ശാസ്ത്രീയമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നിയമങ്ങളെ രാസനാമകരണം (Chemical nomenclature) എന്നു പറയുന്നു. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് IUPAC രൂപീകരിച്ച നാമകരണപദ്ധതിയാണ്.

നാമകരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യംതിരുത്തുക

ശാസ്ത്രീയമായി പേരുകൾ നൽകുന്നതിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദ്യേശം ഓരോ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും ഭാഷാ-ദേശഭേദമില്ലാതെ ശങ്കകൾക്ക് ഇടയില്ലാതെ ഒരു പേര് നൽകുക എന്നതാണ്.

അവലംബംതിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=രാസനാമകരണം&oldid=3136481" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്