ഒമ്പത്, പത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ദാർശനികനും നിരൂപകനും നാടകകൃത്തുമായിരുന്നു രാജശേഖരൻ.[1] ഗുർജര പ്രതിഹാരരുടെ കൊട്ടാര കവിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.[2] കാവ്യമീമാംസ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാണ്. യായാവരീയൻ എന്നാണ് രാജശേഖരൻ സ്വകൃതിയായ കാവ്യമീമാംസയിൽ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻറെ അച്ഛൻ ദർടുഹനും, അമ്മ ശീലാവതിയും, ഭാര്യ അവന്തിസുന്ദരിയുമായിരുന്നു. കനൗജിലെ രാജാവായിരുന്ന മഹേന്ദ്രപാലന്റെ (ഏ ഡി 903-907) ഉപാധ്യായനായിരുന്നു. ഏ 880-920 ആണ് രാജശേഖരന്റെ കാലം എന്നു കരുതുന്നു. സർവ്വോന്മുഖ പാണ്ഡിത്യം പ്രാകശിപ്പിച്ചിരുന്ന ഇദ്ദേഹം സരസനും പ്രകൃതിനിരീക്ഷകനുമായിരുന്നു.

കർപ്പൂരമഞ്ജരി, ഹരവിലാസം, ബാലരാമായണം, ബാലമഹാഭാരതം, വിദ്ധസാലഭഞ്ജിക എന്നിവയാണ് രാജശേഖരന്റെ മറ്റു കൃതികൾ.

കവി രാജശേഖരന്റേതാണെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കൃതികളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • Viddhaśālabhañjikā
  • Bālabhārata[3]
  • Karpūramañjarī
  • Bālarāmāyaṇa[4]
  • Kavyamimamsa
  1. Sisir Kumar Das, Sahitya Akademi (2006). A history of Indian literature, 500-1399: from courtly to the popular. Sahitya Akademi. p. 60. ISBN 9788126021710.
  2. Chandra, Satish (1978). Medieval India: a textbook for classes XI-XII, Part 1. National Council of Educational Research and Training (India). p. 10.
  3. Rama Shankar Tripathi (1989). History of Kanauj: To the Moslem Conquest. Motilal Banarsidass Publ. p. 224. ISBN 978-81-208-0404-3.
  4. Rajasekhara (1884). Jivanand Vidyasagara (ed.). Balaramayana, a drama by Rajasekhara (in സംസ്‌കൃതം). Calcutta. Retrieved 23 June 2020.{{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=രാജശേഖരൻ&oldid=3968643" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്