കേരളീയനായിരുന്ന ദാർശനിക പണ്ഡിതനും, കവിയും വ്യാഖ്യാതാവും ആയിരുന്നു രാഘവാനന്ദൻ (ജീവിതകാലം: 1250-1325). രവിവർമ്മകുലശേഖരന്റെ സമകാലികനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹമെന്നു ഊഹിയ്ക്കുന്നു. ഉത്തരകേരളത്തിലെ പെരിഞ്ചെല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിലെ കോക്കുന്നത്തു മനയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം. ഉപനയനത്തിനുശേഷം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട വൈദികകർമ്മങ്ങളും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമവും ഉപേക്ഷിച്ച് ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച രാഘവാനന്ദൻ ഗംഗാതീരത്തുള്ള നാഗപുരത്തു താമസിച്ചിരുന്ന കൃഷ്ണാനന്ദന്റെ പ്രധാനശിഷ്യനായി.[1]

സ്വതന്ത്രകൃതികൾ

തിരുത്തുക
  • കൃഷ്ണപദി
  • ധ്യാനപദ്ധതി
  • വിദ്യാർച്ചനാമജ്ഞരി
  1. ദാർശനിക നിഘണ്ടു. സ്കൈ പബ്ലിഷേഴ്സ്. 2010 പു.282
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=രാഘവാനന്ദൻ&oldid=3462292" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്