യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം

ഹിസ് ഹൈനസ് മഹാരാജാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം (UCT) കേരള സർവ്വകലാശാലയുടെ ഭാഗമാണ്.

എച്ച്. എച്ച്. എം. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം
തരംപൊതു വിഭാഗം
സ്ഥാപിതം1866
സ്ഥലംതിരുവനന്തപുരം
അഫിലിയേഷനുകൾകേരള സർവകലാശാല
തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് - (1900)

തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗമായ പാളയത്താണ് കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ചരിത്രം

തിരുത്തുക

ഈ കലാലയം 1834-ൽ സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമയുടെ കാലത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ്.

അക്രഡിറ്റേഷൻ

തിരുത്തുക

== NAAC A Grade ==

പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ

തിരുത്തുക

ഫാക്കൽറ്റി

തിരുത്തുക

പ്രിൻസിപ്പലായിട്ടുള്ളവർ

തിരുത്തുക

ചിത്രശാല

തിരുത്തുക

പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക

ഇവയും കാണുക

തിരുത്തുക