യൂനിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ

ശിഹാബ് ഒതുക്കുങ്ങൽ
(യു.ആർ.എൽ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഇന്റർനെറ്റിൽ ഏകീകൃത സ്വഭാവമുള്ള വിലാസങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള വിലാസമാണ് യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ (മുമ്പ് യൂനിവേഴ്സൽ റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ) അഥവാ യു.ആർഎൽ.

യു. ആർ. ഐയുടെ ഉപവിഭാഗങ്ങളാണ് യു. ആർ. എല്ലും യു. ആർ. എന്നും (യൂനിഫോം റിസോഴ്സ് നെയിം) എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഓയ്ലർ രേഖാചിത്രം.

യൂനിഫോം റിസോഴ്സ് ഐഡന്റിഫയറിന്റെ (യു.ആർ.ഐ) ഒരു ഉപവിഭാഗമാണ് യുആർഎൽ. എങ്കിലും പല സാങ്കേതിക പദാവലികളിലും രേഖകളിലും യു. ആർ. ഐയുടെ പര്യായ പദമായി യു. ആർ. എൽ. ഉപയോഗിച്ച് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്.[1]

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. RFC 3305 "URI Partitioning: There is some confusion in the web community over the partitioning of URI space, specifically, the relationship among the concepts of URL, URN, and URI. The confusion owes to the incompatibility between two different views of URI partitioning, which we call the 'classical' and 'contemporary' views."