പ്രധാന മെനു തുറക്കുക

ശുദ്ധജലാശയങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരുതരം സൂക്ഷമജീവിയാണ് യുഗ്ലീനൊയിഡസ്.

യുഗ്ലീനൊയിഡ്
Temporal range: Eocene (53.5Ma) - recent[1]
Euglena scheme no arrows.svg
Scientific classification
Domain:
Kingdom:
Phylum:
Class:
Euglenoidea

Major groups

Phototrophs
   Euglenales
   Eutreptiales
Osmotrophs
   Rhabdomonadales
Phagotrophs
   ?Heteronematales
   ?Sphenomonadales

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. lee, R.E. (2008). Phycology, 4th edition. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-63883-8.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=യുഗ്ലീനൊയിഡ്&oldid=2373428" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്