പൂപ്പൽ സാമ്രാജ്യത്തിലെ യൂക്കാരിയോട്ടിക്ക് കോശ വളർച്ചാ ഘടനാ രീതിയിലുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവിയാണ് യീസ്റ്റ്. സമുദ്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫംഗസ്സുകളിൽ ധാരാളവും ഇതാണ്. ബഡ്ഡിങ്ങിലൂടെയോ ദ്വിഗുണവിഭംഗം(binary fission) മൂലമോ ആണ് ഇവ സാധാരണയായി വംശവർദ്ധനവ് നടത്തുന്നത്.[1][2]

യീസ്റ്റ്
Yeast of the species Saccharomyces cerevisiae.
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം
Domain:
കിങ്ഡം:
  1. Molecular Mechanisms in Yeast Carbon Metabolism The second completely sequenced yeast genome came 6 years later from the fission yeast Schizosaccharomyces pombe, which diverged from S. cerevisiae probably more than 300 million years ago
  2. Hoffman CS, Wood V, Fantes PA (October 2015). "An Ancient Yeast for Young Geneticists: A Primer on the Schizosaccharomyces pombe Model System". Genetics. 201 (2): 403–23. doi:10.1534/genetics.115.181503. PMC 4596657. PMID 26447128.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=യീസ്റ്റ്&oldid=2746735" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്