മൈലപ്ര

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം

മൈലപ്ര പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം ആകുന്നു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തുനിന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

അതിരുകൾ തിരുത്തുക

സ്ഥാനം തിരുത്തുക

ജനസംഖ്യ തിരുത്തുക

ഗതാഗതം തിരുത്തുക

=പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ തിരുത്തുക

മൈലപ്ര ദേവി ക്ഷേത്രം, കടമണ്ണിൽ ദേവി ക്ഷേത്രം, കുമ്പഴവടക്ക് ഗുരുദേവക്ഷേത്രം, മൈലപ്ര വലിയപള്ളി.

പ്രധാന റോഡുകൾ തിരുത്തുക

ഭാഷകൾ തിരുത്തുക

വിദ്യാഭ്യാസം തിരുത്തുക

ഭരണം തിരുത്തുക

പ്രധാന വ്യക്തികൾ തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മൈലപ്ര&oldid=3333929" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്