മേൽപ്പാടം

ആലപ്പുഴജില്ലയിലെ ഗ്രാമം

ആലപ്പുഴജില്ലയിലെ കുട്ടനാടിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മേൽപ്പാടം. നെൽകൃഷി ആണ് ഇവിടത്തെ പ്രധാന കൃഷി. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കാർത്തികപ്പള്ളി, ചെങ്ങന്നൂർ എന്നീ താലൂക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ചെറിയ ഗ്രാമമാണിത്. കേരളത്തിൽ അച്ഛൻകോവിൽ ആറും പമ്പയാറും സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇവിടം. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും താഴ്ന്ന പ്രദേശം കൂടിയാണ്. വീയപുരം - വള്ളക്കാലി - മാന്നാർ റോഡ് ആണ് ഏക സഞ്ചാരപാത. തെക്ക് അച്ഛൻകോവിൽ ആറും വടക്ക് പമ്പയാറും ആണ് അതിർത്തികൾ. ഒരു പ്രളബാധിത പ്രദേശം കൂടിയാണ്. ഹരിപ്പാട് നിന്ന് 6 കിലോമീറ്റർ. മാന്നാർ നിന്ന് 5കിലോ മീറ്റർ അകലെയാണ് മേൽപ്പാടം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മേൽപ്പാടം&oldid=3335825" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്