ഒരു രാസപദാർഥമാണ് മെഴുക്. അനുയോജ്യമായ താപനിലയിൽ ബലം ചെലുത്തുന്നത് മൂലം ആകൃതിക്ക് മാറ്റം വരുന്നവയാണിവ. സാധാരണയായി 45°C (113 °F) മുകളിൽ ഉരുകുന്നവയും വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞ ദ്രാവകരൂപമായി മാറുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ മെഴുകുകളും ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾ ആണ്. പ്രകൃത്യാ ഉണ്ടാവുന്നവയാണ് മിക്കവയും.

ഉരുകിയൊലിച്ച മെഴുകുതിരി
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മെഴുക്&oldid=3931540" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്