ബാഷ്പരൂപത്തിലുള്ള മെർക്കുറി അഥവാ രസം ലോഹങ്ങളുടെ ഹാലൈഡുകൾ എന്നിവയുടെ വാതക മിശ്രിതത്തിലൂടെ ഒരു വൈദ്യുത ആർക്ക് കടന്നുപോകുമ്പോൾ പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു വൈദ്യുത വിളക്കാണ് മെറ്റൽ ഹാലൈഡ് വിളക്ക്.

Metal halide lamp bulb (type /O with arc tube shield)
Spectrum of a 175 watt metal halide lamp
Metal halide floodlights at a baseball field
Invented by Charles Proteus Steinmetz in 1912 and used in almost every city in the world.

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബങ്ങൾതിരുത്തുക

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്തിരുത്തുക

  • Waymouth, John (1971). Electric Discharge Lamps. Cambridge, MA: The M.I.T. Press. ISBN 0-262-23048-8.
  • Raymond Kane, Heinz Sell Revolution in lamps: a chronicle of 50 years of progress (2nd ed.), The Fairmont Press, Inc. 2001 ISBN 0-88173-378-4
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മെറ്റൽ_ഹാലൈഡ്_വിളക്ക്&oldid=2847557" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്