മെഥാനൊജെൻ എന്നത് ഓക്സിജനില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപാപചയഫലമായി മീഥെയ്ൻ ഉപോൽപ്പന്നമായി പുറത്തുവിടുന്ന സൂക്ഷ്മാണുക്കളാണ്. ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ആർക്കീയ എന്ന ഡൊമൈനിലാണ് ഇവയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവ തണ്ണീർത്തടങ്ങളിൽ സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നു. ചതുപ്പുനിലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം (മാർഷ് വാതകം) ഈ സൂക്ഷ്മാണുവിന്റെ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അയവിറക്കുന്ന ജീവികളുടേയും മനുഷ്യരുടേയും ദഹനവ്യവസ്ഥകളിൽ ഈ സൂക്ഷ്മാണുവിന്റെ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് അയവിറക്കുന്ന ജീവികളിൽ ഏമ്പക്കത്തിലും മനുഷ്യരിൽ അധോവായുവിലും മീഥേയ്നിന്റെ അംശമുണ്ടാകുന്നത്.

വിവിധ തരം മെഥനൊജെനുകൾതിരുത്തുക

 • Methanobacterium bryantii
 • Methanobacterium formicum
 • Methanobrevibacter arboriphilicus
 • Methanobrevibacter gottschalkii
 • Methanobrevibacter ruminantium
 • Methanobrevibacter smithii
 • Methanococcus chunghsingensis
 • Methanococcus burtonii
 • Methanococcus aeolicus
 • Methanococcus deltae
 • Methanococcus jannaschii
 • Methanococcus maripaludis
 • Methanococcus vannielii
 • Methanocorpusculum labreanum
 • Methanoculleus bourgensis

(Methanogenium olentangyi & Methanogenium bourgense)

 • Methanoculleus marisnigri
 • Methanoflorens stordalenmirensis[18][19]
 • Methanofollis liminatans
 • Methanogenium cariaci
 • Methanogenium frigidum
 • Methanogenium organophilum
 • Methanogenium wolfei
 • Methanomicrobium mobile
 • Methanopyrus kandleri
 • Methanoregula boonei
 • Methanosaeta concilii
 • Methanosaeta thermophila
 • Methanosarcina acetivorans
 • Methanosarcina barkeri
 • Methanosarcina mazei
 • Methanosphaera stadtmanae
 • Methanospirillium hungatei
 • Methanothermobacter defluvii *(Methanobacterium defluvii)
 • Methanothermobacter thermautotrophicus (Methanobacterium thermoautotrophicum)
 • Methanothermobacter thermoflexus (Methanobacterium thermoflexum)
 • Methanothermobacter wolfei

(Methanobacterium wolfei)

 • Methanothrix sochngenii

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

 • Extremophile
 • Methane hydrate
 • Methanopyrus

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മെഥാനൊജെൻ&oldid=2216072" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്