ഒരു വലിയ നഗരത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ വൻനഗരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് മെട്രോപോളിസ് (Metropolis). സാമ്പത്തികം, രാഷ്ട്രീയം, കല, വാണിജ്യം, വ്യവസായം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ പൊതുവേ മെട്രോപോളിസ് ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കും. ഗ്രീക്കുഭാഷയിൽ മാതൃനഗരം എന്നാണേ ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. അതായത്, കുടിയേറ്റക്കാരെ പുറത്താക്കുന്ന നഗരം എന്നാണ്. പിന്നീട് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നഗരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ നഗരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരമാണെന്നതിനെ പൊതുവായി നിർദ്ദേശിച്ചു. വലിയ നഗരവത്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു വലിയ നഗരം, ഒരു മെട്രോപോളിസ് ആയി കണക്കാക്കുന്നില്ല മറിച്ച്, അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. [1]ലാറ്റിൻ ബഹുവചനം മെട്രോപോളാണെങ്കിലും ഗ്രീക്ക് മെട്രോപോളിസിസ് എന്ന വാക്കിനു പകരം ഈ പദം മെട്രോപോളെയിസ് ആണ്.

ടോക്യോ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മെട്രോപോളിസ്
സാവോ പോളോ, ദക്ഷിണ അർദ്ധഗോളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മെട്രോപോളിസ്

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. "Definition of metropolis". Collins English Dictionary. Retrieved 2012-10-23.

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മെട്രോപോളിസ്&oldid=2846976" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്