കേരളത്തിലെ തനതു കലകളിൽ ഒന്നാണ് മൂക്കാഞ്ചാത്തൻ.

പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മൂക്കാഞ്ചാത്തൻ&oldid=1733534" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്