എ. വിജയൻ രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് മുയൽച്ചെവി. മികച്ച ബാലസാഹിത്യ കൃതിക്കുള്ള 2009-ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഈ പുസ്തകത്തിനാണ് [1]

മുയൽച്ചെവി
കർത്താവ്എ. വിജയൻ
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം

അവലംബം തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മുയൽച്ചെവി&oldid=1715756" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്