സമുദ്രത്തിലോ ഉപ്പുവെള്ളത്തിലോ വസിക്കുന്ന ഉപ്പുവെള്ളത്തിലെ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ പൊതുവായ പേരാണ് മുത്തുച്ചിപ്പി. ചില സ്പീഷിസുകളിൽ, വാൽവുകൾ വളരെ കാൽസിഫൈഡ് ആണ്, പലതിന്റെയും ആകൃതി ക്രമരഹിതമാണ്. പലതും എന്നാൽ എല്ലാ മുത്തുച്ചിപ്പികളും ഓസ്‌ട്രിയോയ്‌ഡിയ എന്ന സൂപ്പർ ഫാമിലിയിലാണ്.ചിലതരം മുത്തുച്ചിപ്പികൾ സാധാരണയായി വേവിച്ചതോ അസംസ്കൃതമായോ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ചിലതരം മുത്തുച്ചിപ്പികൾ ആവരണത്തിനുള്ളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മുത്തിനായി വിളവെടുക്കുന്നു. ജാലകപ്പട്ട മുത്തുച്ചിപ്പികൾ അവയുടെ അർദ്ധസുതാര്യമായ ഷെല്ലുകൾക്കായി വിളവെടുക്കുന്നു, അവ വിവിധ തരത്തിലുള്ള അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

അവലംബങ്ങൾതിരുത്തുക

[1]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Oyster
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മുത്തുച്ചിപ്പി&oldid=3682203" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്