കേരളത്തിലെ രണ്ട് ജില്ലകളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മീൻമുട്ടി&oldid=3255606" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്