അനുകരണം

ഒരു ജീവിയും മറ്റൊരു വസ്തുവും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിയും തമ്മിലുള്ള പരിണാമത്തിലൂടെ വന്ന സാമ്യം
(മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഒരു ജീവിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവിന്റെ ശബ്ദ, രൂപ, സ്വഭാവ സവിശേഷതകളിൽ ചിലതോ മുഴുവനായോ അനുകരിക്കുന്നതിനേയാണ്‌ മിമിക്രി അഥവാ അനുകരണം എന്നു പറയുന്നത്. വിനോദത്തിനും, സ്വയരക്ഷക്കും, ആഹാര സമ്പാദനത്തിനുമായി മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും ഒരുപോലെ ഈ കല ഉപയോഗിച്ചു പോരുന്നു.

Photo of page from book showing pairs of butterflies of different species whose appearance closely resembles each other
Plate from Henry Walter Bates (1862) illustrating Batesian mimicry between Dismorphia species (top row, third row) and various Ithomiini (Nymphalidae, second row, bottom row)

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അനുകരണം&oldid=3623002" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്