മാർ ബർസൗമാസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി, ആറ്റുവ

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ആറ്റുവയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവ ദേവാലയമാണ് മാർ ബർസൗമാസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി.

ചരിത്രം തിരുത്തുക

ഈ ദേവാലയം 1912-ൽ സഥാപിതമായി. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസനത്തിൽ മാർ ബർസൗമയുടെ നാമത്തിൽ സഥാപിതമായ പ്രഥമ ദേവാലയമാണിത്. ആറ്റുവ ഗ്രാമത്തിലും ചുറ്റുപാടും താമസിച്ചിരുന്ന മുപ്പതിൽപ്പ‌രം വരുന്ന സഭാ വിശ്വാസികളായിരുന്നു ഈ ദേവാലയത്തിനു തുടക്കമിട്ടത്.