പ്രധാന മെനു തുറക്കുക
പി.പി.ഡി. ട്യൂബർക്കുലിൻ ഒരു മില്ലീലിറ്ററിന്റെ പത്തിലൊന്ന് തൊലിക്കുള്ളിൽ കുത്തിവച്ചാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്.
48–72 മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞ് തടിപ്പിന്റെ വലിപ്പം കണക്കാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചുവന്ന നിറമല്ല കണക്കാക്കണ്ടത്.

ക്ഷയരോഗമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു പരിശോധനയാണ് മാന്റോ പരിശോധന. തൊലിയിൽ 5 ട്യൂബർക്കുലിൻ യൂണിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ കുത്തിവച്ചശേഷം 48-72 മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞു പരിശോധനാഫലം തൊലിയിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മാന്റോ_പരിശോധന&oldid=1823083" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്