മാദ്ധ്യമം (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

പ്രധാനംതിരുത്തുക

മറ്റുള്ളവതിരുത്തുക

  • മാധ്യമപ്രവർത്തനം - മാദ്ധ്യമങ്ങൾക്കായി വാർത്തകൾ ശേഖരിക്കുകയും അതിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി പ്രസിദ്ധീകരണയോഗ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മാദ്ധ്യമം_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=3091073" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്