മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന അഥവാ മുഖ്യമായും മാംസാഹാരം മാത്രം കഴിക്കുന്ന ജീവികളാണ് മാംസഭുക്കുകൾ (Carnivores). മറ്റു ജീവികളുടെ ശരീരകലകളാണ് (മാസം, എല്ലുകൾ, രക്തം തുടങ്ങിയവയാണ്) പൂർണ്ണമായില്ലെങ്കിലും പ്രധാനമായും മാംസഭുക്കുകളുടെ ഭക്ഷണം. ഇത് ഇരയെ വേട്ടയാടിയോ അല്ലെക്കിൽ മറ്റു കാരണങ്ങളാൽ ചത്ത ജീവികളെയോ ഭക്ഷണമാക്കി കൊണ്ടാണ് ഇവ നിർവഹിക്കുന്നത് .[1][2].

സിംഹം ഒരു മാസംഭുക്കാണ്. അവ ഒരു ദിവസം 7 കിലോ വരെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നു

സിംഹം, കടുവ, പുള്ളിപ്പുലി തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങൾ മാംസഭുക്കുകൾ ആണ്.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Nutrient Requirements: Carnivores. Duane E. Ullrey. Encyclopedia of Animal Science.
  2. Mammals: Carnivores. Duane E. Ullrey. Encyclopedia of Animal Science.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മാംസഭുക്ക്&oldid=3521669" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്