മറിയ ഗ്രഹാം (19 ജൂലായ് 1785 – 21 നവംബർ 1842 [1] – 21 November 1842[2])പിന്നീട് മറിയ ലെയ്ഡി കാൾക്കോട്ട് ബ്രിട്ടൺകാരിയായ യാത്രാപുസ്തകവും കുട്ടികളുടെ പുസ്തകങ്ങളും രചിച്ചിരുന്ന വനിതയാണ്. അവർ നല്ല ഒരു സാഹിത്യരൂപരേഖാചിത്രരചയിതാവും (Illustrator) ആയിരുന്നു.

Maria Callcott, painted by her second husband, Sir Augustus Wall Callcott.

രചനകൾതിരുത്തുക

 • As Maria Graham:
  • Journal of a residence in India (1812) - translated into French 1818
  • Memoirs of the war of the French in Spain (by Albert Jean Rocca) - translation from French (1816)
  • Letters on India, with etchings and a map (1814)
  • Memoir of the life of Nicolas Poussin (1820) - translated into French 1821 (Mémoires sur la vie de Nicolas Poussin)
  • Three months passed in the mountains East of Rome, during the Year 1819 (1821) - translated into French 1822
  • Journal of a residence in Chile during the year 1822; and a voyage from Chile to Brazil in 1823 (1824)
  • Journal of a voyage to Brazil, and residence there, during part of the years 1821, 1822, 1823 (1824)
  • Voyage of the H.M.S. Blonde to the Sandwich Islands, in the years 1824-1825 (1826)
 • As Maria Callcott or Lady Callcott:
  • A short history of Spain (1828)
  • Description of the chapel of the Annunziata dell'Arena; or, Giotto's chapel in Padua (1835)
  • Little Arthur's history of England (1835)
  • Histoire de France du petit Louis (1836)
  • Essays towards the history of painting (1836)
  • The little bracken-burners, a tale; and Little Mary's four Saturdays (1841)
  • A scripture herbal (1842)

സ്രോതസ്സുകൾതിരുത്തുക

കുറിപ്പുകൾതിരുത്തുക

അവലംബങ്ങൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മറിയ_ഗ്രഹാം&oldid=3640380" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്