മരുത് (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ
(മരുത് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

മരുത് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പലവൃക്ഷങ്ങൾ Terminalia ജനുസിലും അല്ലാതെയും ഉണ്ട്.

വെള്ളമരുത്, മരുത്(Terminalia paniculata)
നീർമരുത്, ആറ്റുമരുത്(Terminalia arjuna)
കരിമരുത്(Terminalia crenulata)
പൂമരുത്(Lagerstroemia speciosa)
വെൺമരുത്(Terminalia cuneata)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മരുത്_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=1681120" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്