മന്നാർഗുഡി സാംബശിവഭാഗവതർ

കർണ്ണാടക സംഗീതജ്ഞനും ഹരികഥാകാരനുമായിരുന്നു മന്നാർഗുഡി സാംബശിവഭാഗവതർ.[1] (1912–2004).തമിഴിലും തെലുങ്കിലും സംസ്കൃതത്തിലുമായി അദ്ദേഹം മൂവായിരത്തോളം കീർത്തനങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.[2]

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. "Temple dedicated to Tyagaraja". The Hindu. Chennai, Tamil Nadu, India: The Hindu Group. 19 November 2004. Retrieved 23 August 2012.
  2. From Strings to Songs". The Hindu. Chennai, Tamil Nadu, India: The Hindu Group. 4 April 2003.