കർണാടകസംഗീതത്തിലെ ഒരു ജന്യരാഗമാണ് മധുവന്തി.

ഘടന,ലക്ഷണം

തിരുത്തുക
  • ആരോഹണം: സ ഗ₂ മ₂ പ നി₃ സ
  • അവരോഹണം: സ നി₃ ധ₂ പ മ₂ ഗ₂ രി₂ സ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മധുവന്തി&oldid=2929822" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്