ഒന്നിനുള്ളിൽ ഒന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പാവകൾ ചേർന്നതാണ് മത്ര്യോഷ്ക പാവ.

The original matryoshka by Zvyozdochkin and Malyutin, 1892"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മത്ര്യോഷ്ക_പാവ&oldid=1942576" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്