ഹിമം

(മഞ്ഞ് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിൽ നടക്കുന്ന അവക്ഷേപണത്തിന്റെ (Precipitation) ഫലമായി മേഘങ്ങളിൽനിന്നും പരൽ(Crystal) രൂപത്തിൽ ഹിമച്ചില്ലുകൾ(snowflake)[1] പതിക്കുന്നതിനെ ഹിമം[2](Snow) എന്ന് പറയുന്നു. ചെറിയ ഐസ് പരലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ ഇത് പൊടിരൂപത്തിലും(granular material) വളരെ മർദ്ദമില്ലെങ്കിൽ പൊതുവേ മൃദ്ദുവായതായും കാണപ്പെടുന്നു. ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ ഉരുകി തിരിച്ച് ഖരാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഗോളാകൃതിയിലും കാണപ്പെടാം.

മൂടൽ മഞ്ഞ്
ഹിമപാതം
  1. http://www.dictionary.mashithantu.com/dictionary/snowflake
  2. http://www.websters-online-dictionary.org/definitions/snow?cx=partner-pub-0939450753529744%3Av0qd01-tdlq&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8&q=snow&sa=Search#922
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹിമം&oldid=1923702" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്