മംഗളാ ഭായി

(മംഗളാ ഭായി തമ്പുരാട്ടി എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ കലാകാരിയായിരുന്നു മംഗള ബായി തമ്പുരാട്ടി (1866 - 1954). ഇന്ത്യൻ ചിത്രകാരന്മാരിൽ ഒരാളായ രാജാ രവിവർമ്മയുടെ ഏക സഹോദരിയായിരുന്നു അവർ. അവളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കലയുടെ ഉപജ്ഞാതാക്കളിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായ കരഘോഷം നേടിയെങ്കിലും, കലാപരമായ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ അവൾ അദൃശ്യനായി തുടരുന്നു.

കിളിമാനൂർ കുടുംബത്തിലെ വനിതാ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾതിരുത്തുക

കിളിമാനൂർ രാജകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച മംഗള ബായിക്ക് കലയെ പിന്തുടരാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു (പരിമിതമാണെങ്കിലും). എന്നിരുന്നാലും, അവൾ ആദ്യമായി അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, രോഹിനാൽ തമ്പുരാട്ടിയും അവളുടെ അനുജത്തി മൂലംനാൽ കുഞ്ജികുവുവും (കിളിമാനൂർ വംശത്തിലെ രണ്ട് വനിതാ അംഗങ്ങൾ) ആണ് ഈ കലയുടെ സങ്കീർണതകൾ ആദ്യമായി പഠിച്ചത് (പഹാസി കോവിലകത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയ രണ്ട് രാജകുമാരന്മാരിൽ നിന്ന്). ഭാവിതലമുറയ്ക്ക് ഈ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് കലാപരമായ പാരമ്പര്യം പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ചു. രാജകുടുംബത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രമുഖ കലാകാരനായിരുന്നു കുഞ്ജിക്കുവിന്റെ മകൻ രാജരാജ വർമ്മ. തന്റെ അനന്തരവൻ രാജാ രവിവർമ്മയെ ചിത്രരചന ലോകത്തേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ രാജരാജ വർമ്മ മംഗള ബായിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നു.

മംഗള ബായി: ശ്രേണിയുടെ കാലത്തെ കലതിരുത്തുക

ഒരു കലാകാരിയെന്ന നിലയിൽ മംഗള ബായിയുടെ വളർച്ച അവൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെ പ്രധാനമായും തടഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റല്ല. കിളിമാനൂരിലെ യാഥാസ്ഥിതിക ചുറ്റുപാടുകളിൽ, അവളുടെ പദവിയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു 'തൊഴിൽ' ലഭിക്കുന്നത് 'ഉചിതമായത്' ആയി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.കലയും ഒരു ഹോബിയായി പിന്തുടരാം, പക്ഷേ കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല.

ഡ്രോയിംഗ് പ്രചോദനംതിരുത്തുക

പ്രശസ്തരായ സഹോദരങ്ങളെ അവരുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മംഗളയ്ക്ക് വിലപ്പെട്ട പാഠങ്ങൾ ലഭിച്ചു. അവളുടെ സഹോദരന്മാരെപ്പോലെ മംഗളയും പാശ്ചാത്യ അക്കാദമിക് കലാപരമായ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. ഗാർഹികവും ഭക്തിപരവുമായ തീമുകൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലെ അവളുടെ വൈദഗ്ധ്യവും സാദൃശ്യം പകർത്താനുള്ള നൈപുണ്യവും അവളെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കലാകാരിയാക്കി. മംഗള ബായി വധിക്കുകയും ശ്രീ ചിത്ര ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത രാജാ രവിവർമ്മയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ ഛായാചിത്രം ക്യാൻവാസിൽ വിഷയത്തിന്റെ ആത്മാവ് പകർത്തുന്നതിൽ അവൾ സമർത്ഥനാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ, ലിംഗഭേദം വരുത്തിയ എല്ലാ പരിമിതികൾക്കിടയിലും, തിരുവിതാംകൂറിലെ വനിതാ കലാകാരന്മാർക്കിടയിൽ മംഗള ഒരു യഥാർത്ഥ മാട്രിചാർക്കായി ഉയർന്നു. “ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾ കൊച്ചു കൊട്ടാരത്തിൽ അമ്മമ്മയായിരുന്നു,” മംഗളയുടെ കൊച്ചുമകനായ തിരുവട്ടാർ അമ്മവീദുവിലെ അയപ്പൻ തമ്പി അനുസ്മരിക്കുന്നു. “കിളിമൂർ കൊട്ടാരത്തിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ സന്ദർശനവേളയിലാണ് കൊച്ചു കൊട്ടാരത്തിൽ വച്ച് ഞങ്ങൾ അവളെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നത്, അവിടെ അവൾ ഒരു ആർട്ട് സ്റ്റുഡിയോ പരിപാലിച്ചിരുന്നു. ” തന്റെ മുത്തച്ഛനായ ആർട്ടിസ്റ്റ് കെ.

കിളിമാനൂർ രാജകുടുംബത്തിന്റെ കലാപരമായ പാരമ്പര്യം അതിന്റെ സ്ത്രീനിരയിലൂടെ മംഗള ബായി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വളർത്തി. അവളുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഭവാനി തമ്പുരാട്ടിയും കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള മാലതി തമ്പുരാട്ടിയും കഴിവുള്ള കലാകാരന്മാരായി ഉയർന്നു. എന്നിരുന്നാലും, മംഗള ബായിയുടെ പല കൃതികളും ഇപ്പോഴും സ്വകാര്യ ശേഖരങ്ങളിൽ അവശേഷിക്കുന്നു.

മംഗള ബായിയുടെ ചിത്രങ്ങൾതിരുത്തുക

ഗാർഹികവും ഭക്തിപരവുമായ തീമുകൾ അവളുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനു പുറമേ, മംഗള ബായി സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഛായാചിത്രങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്. രവിവർമ്മയുടെ 'ദാനധർമ്മം' എന്ന തീമിന് സമാനമായ അവളുടെ പെയിന്റിംഗും ശ്രദ്ധേയമാണ്. രണ്ട് പെയിന്റിംഗുകളും ദാനധർമ്മിയും ദാതാവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ശ്രേണിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മംഗള ബായിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഊഷ്മളതയുണ്ട്. രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഈ പെയിന്റിംഗ് രാജാ രവിവർമ്മയ്ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു!

അവളുടെ സ്വന്തം പാരമ്പര്യം:തിരുത്തുക

കലയെ പിന്തുടരുന്നതിൽ നേരിട്ട സാമൂഹിക നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടയിലും, 84 വയസ്സുവരെ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്നു. ആ പ്രായത്തിൽ ഗാന്ധിയുടെ പൂർണ്ണ വലുപ്പത്തിലുള്ള ചിത്രം അവർ വരച്ചു. കിളിമാനൂരിലെ രാജകുടുംബത്തിന്റെ കലാപരമായ പാരമ്പര്യം സ്ത്രീ വംശത്തിലൂടെ മംഗള ബായി മഹത്വപൂർവ്വം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. അവളുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഭവാനി തമ്പുരാട്ടിയും കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള മാലതി തമ്പുരാട്ടിയും കഴിവുള്ള കലാകാരന്മാരായി ഉയർന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മംഗളാ_ഭായി&oldid=3510956" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്