വിവാഹബന്ധത്തിലെ പുരുഷ പങ്കാളിയാണ് ഭർത്താവ്. ഭർത്താവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങളും സ്ഥാനവും ചുമതലകളും വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഹെറ്ററോസെക്ഷ്വൽ വിവാഹബന്ധത്തിൽ പുരുഷന്റെ പങ്കാളിയെ ഭാര്യ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.

പ്രമാണം:ഭർത്താവ് 3z.jpg
ഭർത്താവ് വിവാഹ സമയത്ത് ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പം
ഭർത്താവ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞയുടൻ

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

husband എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഭർത്താവ്&oldid=3114078" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്