ബ്രിട്ടീഷ്

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

ബ്രിട്ടീഷ് എന്നത് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടണെയോ സംബന്ധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവയിൽ ചിലതു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

Wiktionary
Wiktionary
ബ്രിട്ടീഷ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബ്രിട്ടീഷ്&oldid=3501516" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്