കേരളക്കരയിൽ ബൈബിളിലെ ഉപദേശങ്ങൾ വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമൂഹമാണ് ബ്രദറൺ സഭ (Brethren Church). പെന്തകോസത് സഭകൾക്ക് ബ്രദറൺ സഭയുമായി സാമ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അന്യഭാഷ, കേന്ദ്രീകൃത ഭരണ പ്രക്രിയ എന്നിവ ബ്രദറൺ സഭകൾക്കില്ല.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബ്രദറൺ_സഭ&oldid=2899420" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്