അനുയോജ്യമായ ബോസ് വാതകം ക്വാണ്ടം-മെക്കാനിക്കൽ ഘടനയാണ്. ഇത് ഒരു ക്ലാസിക് ആദർശ വാതകത്തിന് സമാനമാണ്. ഇതിന്റെ ഘടകമായ ബോസോണുകൾ പൂർണ്ണമായ മൂല്യമുള്ള സ്പിൻ സംഖ്യയുള്ളതും ബോസ്- ഐൻസ്റ്റൈൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ അനുസരിക്കുന്നതും ആണ്. ബോസോണുകളുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സുകൾ ഫോട്ടോണുകൾക്കായി സത്യേന്ദ്രനാഥ് ബോസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ഇത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന്റെ ഭാരമുള്ള കണങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു. ഒരു ക്ലാസിക് ആദർശ വാതകത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ബോസോണുകളുളള ഒരു ആദർശ വാതകം വളരെ കുറഞ്ഞ താപനിലയിൽ കാഠിന്യമുളളതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ കണ്ടൻസേറ്റിനെ ബോസ്-ഐൻസ്റ്റൈൻ കണ്ടൻസേറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബങ്ങൾതിരുത്തുക

  • Huang, Kerson (1967). Statistical Mechanics. New York: John Wiley and Sons.
  • Isihara, A. (1971). Statistical Physics. New York: Academic Press.
  • Landau, L. D.; E. M. Lifshitz (1996). Statistical Physics, 3rd Edition Part 1. Oxford: Butterworth-Heinemann.
  • Pethick, C. J.; H. Smith (2004). Bose–Einstein Condensation in Dilute Gases. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Yan, Zijun (2000). "General Thermal Wavelength and its Applications" (PDF). Eur. J. Phys. 21 (6): 625–631. Bibcode:2000EJPh...21..625Y. doi:10.1088/0143-0807/21/6/314.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബോസ്_ഗ്യാസ്&oldid=3077403" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്