ജർമ്മനിയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരിനം വളർത്തു നായ ആണ് ബോക്സർ. ഇവയെ കാവലിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വളരെ ശക്തി ഏറിയ ഒരിനം നായ ജെനുസാണ് ഇവ. ഇവ വളരെ ശക്തിയായി കടിക്കുന്ന ഇനം നായ ആണ്. 2010-ലെ അമേരിക്കൻ കെന്നൽ ക്ലബ്‌ കണക്കു പ്രകാരം ഇവ അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രീതി ഉള്ള നായകളിൽ എഴാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത്.[1]

ബോക്സർ
മഞ്ഞകലർന്ന ഇളം തവിട്ടു നിറം ബോക്സർ, വാലും ചെവിയും മുറിക്കാത്തത്
Other namesജർമൻ ബോക്സർ
Deutscher Boxer
German Boxer
Originജർമ്മനി
Traits
Weight Male 66–70 lb (30–32 kg)
Female 55–60 lb (25–27 kg)
Height Male 22-25 ins. (57-63 cms.)
Female 21-23.5 ins. (53-60 cms.)
Coat short, shiny, smooth, close-lying
Color fawn or brindle, black mask, with or without white markings
Litter size ശരാശരി 6-8
Life span ശരാശരി 10-12 വർഷം
Kennel club standards
FCI standard
Dog (domestic dog)

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. American Kennel Club. "Registration Statistics".
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബോക്സർ&oldid=3970360" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്