പ്രമുഖനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനുമാണ് ബെനഡിക്റ്റ് ആൻഡേഴ്സൺ. 1983ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇമാജിൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തകൃതിയാണ്.

Benedict Anderson
ജനനം (1936-08-26) ഓഗസ്റ്റ് 26, 1936  (84 വയസ്സ്)
Kunming, China
പൗരത്വംIrish
മേഖലകൾPolitical science, Historical science
സ്ഥാപനങ്ങൾCornell University (Professor Emeritus)
ബിരുദംB.A., Cambridge University
Ph.D., Cornell University
ഡോക്ടറേറ്റിനുള്ള ഉപദേശകൻGeorge McTurnan Kahin
ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾJohn Sidel"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബെനഡിക്റ്റ്_ആൻഡേഴ്സൺ&oldid=1986721" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്