അരുണരക്താണുക്കളുടെ ഹീം എന്ന അയൺ ഭാഗത്തിന്റെ കാറ്റബോളിസം നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഉപോല്പന്നം ആണ് ബിലിറൂബിൻ. മൂത്രത്തിലും കരൾ സ്രവിക്കുന്ന പിത്തരസത്തിലും ഇത് പുറംതള്ളപെടുന്നു. മൂത്രത്തിന് മഞ്ഞ നിറം ബിലിറൂബിൻ കാരണം ആണ്.

ബിലിറൂബിൻ
Names
Other names
Pheophytin
Identifiers
CAS number 635-65-4
PubChem 5280352
ChEBI 16990
SMILES
 
InChI
 
ChemSpider ID 4444055
Properties
തന്മാത്രാ വാക്യം
Molar mass 0 g mol−1
Except where otherwise noted, data are given for materials in their standard state (at 25 °C [77 °F], 100 kPa).
 checkY verify (what ischeckY/☒N?)
Infobox references

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികകൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബിലിറൂബിൻ&oldid=3432100" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്