ജൂതന്മാർക്ക് ഫലസ്തീൻ നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ആർതർ ജെയിംസ് ബാൽഫോർ തയ്യാറാക്കിയ കത്താണ് ബാൽഫോർ പ്രഖ്യാപനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.1917 നവംബർ 2 നാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയത്. ബ്രിട്ടണിലെ ജൂത നേതാവായിരുന്ന വാൾട്ടർ റോത്ത്ഷിൽഡിനും ബാരോൺറോത്ത്ഷീൽഡ് രണ്ടാമനുമാണ് ഈ കത്ത് അയത്തത്.

Balfour Declaration
Balfour declaration unmarked.jpg
The original letter from Balfour to Rothschild; the declaration reads:

His Majesty's government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.

Created2 നവംബർ 1917 (1917-11-02)
LocationBritish Library
Author(s)Walter Rothschild, Arthur Balfour, Leo Amery, Lord Milner
SignatoriesArthur James Balfour
PurposeConfirming support from the British government for the establishment in Palestine of a "national home" for the Jewish people, with two conditions
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബാൽഫോർ_പ്രഖ്യാപനം&oldid=3391422" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്