ബസാൾട്

(ബസാൾട്ട് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഒരു ആഗ്നേയശിലയാണ് ബസാൾട്ട് Basalt (US: /bəˈsɔːlt, ˈbsɒlt/, UK: /ˈbæsɔːlt, ˈbæsəlt/)[1][2][3][4] . അതായത് മാഗ്മ തണുത്തുണ്ടാകുന്ന ശില. ഭൂമിയുടെ ബാഹ്യഭാഗത്ത് ഈ ശില രൂപം കൊള്ളുന്നതിനാൽ ബാഹ്യജാത ആഗ്നേയശിലയിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടും. ഇന്ത്യയിൽ ഡെക്കാൺ പീഠഭൂമിയിൽ ഇത് കാണപ്പെടുന്നു. ഈ ശില പൊടിഞ്ഞാണ് കറുത്ത പരുത്തി മണ്ണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത്.

ബസാൾട്ട് Basalt
Igneous rock
BasaltUSGOV.jpg
Composition
Mafic: amphibole and pyroxene, sometimes plagioclase, feldspathoids, and/or olivine.
Reynisfjara, Iceland

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബസാൾട്&oldid=3068826" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്